ЗӨВЛӨМЖ(Нэмэлт элсэлтийн үед ашиглана)


1. Элсэгч нь ШУТИС-ийн элсэлтийн бүх бүлэгт зэрэг бүртгүүлэх боломжтой.

2. Элсэгч бүртгүүлэхдээ 2016,2017,2018 оны аль нэг батламжийн дугаар, регистрын дугаарыг заавал оруулна.

3. Элсэгчийн бүртгүүлж буй бүлгээр онооны жагсаалтыг гаргахдаа 2016 ,2017,2018 оны батламжийн хамгийн өндөр оноог хайлт хийж гаргана.

4. Нэг бүлэгт 2 батламжаар бүртгүүлж жагссан тохиолдолд аль оноо багатай батламжаар бүртгүүлсэн жагсаалт автоматаар хасагдах болохыг анхаарна уу.

5. Элсэгч таны овог, нэр бүртгүүлсэн бүлгүүдэд онооны жагсаалтаар гарах болно.

Жишээлбэл:

Хуваарь сонгохоос өмнөх жагсаалт

6. Орхон аймагт их, дээд сургууль коллежийн элсэлтийн бүртгэл, хувиар сонголт 2019 оны 06-р сарын 24-нөөс 27-ны өдрүүдэд Ерөнхий боловсролын 1-р сургууль дээр болно. /

Жишээлбэл:

Элсэгч Цогтбаяр овогтой Мишээл 1-р бүлгийн 27-д, 3-р бүлгийн 7-д, 5-р бүлгийн 3-т тус тус жагссан байна. Элсэгч Ц.Мишээл нэгдүгээр бүлгээс хуваарь сонгосон тохиолдолд бусад бүртгүүлсэн бүлгийн жагсаалтанд овог, нэр дарагдаж “I бүлгээс Хуваарь сонгосон” гэсэн мэдээлэл гарна.

8. ХУВААРЬ СОНГОЛТ БОЛОХ ӨДӨР, ЦАГИЙН ХУВААРЬ

  • - 2019 оны 06 сарын 24 – 06 сарын 27-ны хооронд бүртгэл явагдана.

ЭЛСЭГЧ илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 757-73416, 99352968 утаснаас лавлана уу.