Ш.ОТГОНБИЛЭГИЙН НЭРЭМЖИТ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛИЙН
2019-2020 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН БАКАЛАВРЫН НЭМЭЛТ ЭЛСЭЛТ
2019 ОНЫ 08-Р САРЫН 12-НООС ЭХЛЭН ЯВАГДАЖ БАЙНА.

НЭМЭЛТ ЭЛСЭЛТЭНД БҮРТГҮҮЛЭХШ.ОТГОНБИЛЭГИЙН НЭРЭМЖИТ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛИЙН
2019-2020 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРТ ДАРААХ ЧИГЛЭЛЭЭР ЭЛСЭЛТ АВНА

 

Бүлэг Хөтөлбөрийн нэр Ерөнхий шалгалтын хичээлүүд ба босго оноо
Суралцах хугацаа(жил) Сургалтын хэлбэр
I бүлэг 072401 Уул уурхайн ашиглалтын технологи
Математик 500, Физик 400 эсвэл Физик 500, Математик 400
4-4,5 жил
Өдөр
I бүлэг 071304 Цахилгааны инженер
Математик 500, Физик 400 эсвэл Физик 500, Математик 400
4-4,5 жил
Өдөр, Эчнээ
I бүлэг 061304 Мэдээллийн технологи
Математик 500, Физик 400 эсвэл Физик 500, Математик 400
4-4,5 жил
Өдөр
I бүлэг 071501 Механик инженер
Математик 500, Физик 400 эсвэл Физик 500, Математик 400
4-4,5 жил
Өдөр, Эчнээ
I бүлэг 071601 Авто инженер
Математик 500, Физик 400 эсвэл Физик 500, Математик 400
4-4,5 жил
Өдөр
II бүлэг 072402 Ашигт малтмал баяжуулалтын технологи
Математик 500, Физик 400 эсвэл Физик 500, Математик 400 эсвэл
4-4,5 жил
Өдөр, Эчнээ
II бүлэг 071503 Металлурги,металын технологи 2+2
Хими 500, Математик 400 эсвэл Математик 500, Хими 400
4-4,5 жил
Өдөр
ШУТИС-ийн бакалавр инженерийн сургалтын хөтөлбөр (2+2) Дэлгэрэнгүй
Математик 450, Физик 400 эсвэл Физик 450, Математик 400 эсвэл Хими 450, Математик 400 эсвэл Математик 450, Хими 400
4-4,5 жил
Өдөр
Инженерийн бэлтгэл хөтөлбөр Дэлгэрэнгүй: (Орос, Англи)
Математик 400, Физик 400 эсвэл Физик 400, Математик 400 эсвэл Математик 400, Орос хэл 400 эсвэл Математик 400, Англи хэл 400
1 жил
Өдөр