Ш.ОТГОНБИЛЭГИЙН НЭРЭМЖИТ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛИЙН
2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЭЛСЭЛТ 2017 ОНЫ 07 САРЫН 01-НЭЭС 04-НИЙ
ӨДРҮҮДЭД БУГС-ТАЙ 14-P СУРГУУЛЬ ДЭЭР ЯВАГДАНА.
Ш.ОТГОНБИЛЭГИЙН НЭРЭМЖИТ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛИЙН
2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРТ ДАРААХ ЧИГЛЭЛЭЭР ЭЛСЭЛТ АВНА

 

Бүлэг Хөтөлбөрийн нэр Ерөнхий шалгалтын оноог тооцох хичээлүүд
Босго оноо Суралцах хугацаа Сургалтын хэлбэр
I бүлэг 072401 Уул уурхайн ашиглалтын технологи
Математик, Физик
500 оноо
4-4,5 жил
Өдөр
I бүлэг 071304 Цахилгааны инженер
Математик, Физик
500 оноо
4-4,5 жил
Өдөр, Эчнээ
I бүлэг 061204 Мэдээллийн технологи
Математик, Физик
500 оноо
4-4,5 жил
Өдөр
I бүлэг 071501 Механик инженер
Математик, Физик
500 оноо
4-4,5 жил
Өдөр, Эчнээ
I бүлэг 071601 Авто инженер
Математик, Физик
500 оноо
4-4,5 жил
Өдөр
II бүлэг 072402 Ашигт малтмал баяжуулалтын технологи
Математик, Физик, Хими
500 оноо
4-4,5 жил
Өдөр, Эчнээ
II бүлэг 071503 Метал судлал технологи 2+2
Математик, Физик, Хими
500 оноо
4-4,5 жил
Өдөр
ШУТИС-ийн бакалавр инженерийн сургалтын хөтөлбөр (2+2) Дэлгэрэнгүй
Математик, Физик, Хими
450 оноо
4-4,5 жил
Өдөр
Инженерийн бэлтгэл хөтөлбөр Дэлгэрэнгүй: (Орос, Англи, Герман хэл)
Математик, Физик
400 оноо
1 жил
Өдөр